Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden TheBeatstation

Betalingen:

 

Het lesgeld zal d.m.v. automatische incasso rond de 4e van iedere maand worden afgeschreven. In totaal dus 12 keer per jaar, tenzij de lesovereenkomst wordt opgezegd, dan geldt de opzegtermijn.

 

Artikel 1

Tijdens het lesjaar (kalenderjaar) worden er 40 lessen gegeven. De vakantiedagen worden ruim van tevoren bekend gemaakt.

 

Artikel 2

De prijs is gebaseerd op 40 lessen per lesjaar en een maandelijkse automatische incasso.

 

Artikel 3

Bij drumschool rekenen we geen inschrijfgeld.

 

Artikel 4

Bij verzuim van een afgesproken les door de leerling is niettemin lesgeld verschuldigd voor de gemiste les(sen).
Bij tijdige afmelding door ziekte, minimaal 24 uur voor aanvang van de les, zal getracht worden de les te verzetten of in te halen.
Bij ziekte van de docent worden de lessen ingehaald.

 

Artikel 5

Opzegging van de lesovereenkomst dient schriftelijk of per email te geschieden voor het eind van de maand met inachtneming van de opzegtermijn. Na opzegging is dus nog lesgeld verschuldigd, en de leerling heeft recht op les.

De opzegtermijn is ten alle tijden 1 maand.